برنامه نویسی

مدیریت استثناها در برنامه‌نویسی

توسط در برنامه نویسی فوریه 13, 2019

مدیریت استثناها در برنامه‌نویسی استثناء‌ها (Exceptions) هنگامی رخ‌ می‌دهند که یکی از اعضای برنامه، قادر به اجرای وظیفه‌ای که برایش برنامه‌ریزی شده نباشد. این وضعیت به خطای استثناء معروف است. در این مقاله به صورت ابتدایی با استثناء‌ها و نحوه مدیریت آن‌ها در برنامه آشنا خواهیم شد.  آشنایی با استثناء‌ها به ما اطمینان می‌دهد که […]

    سبد خرید