نرم افزار کنترل سردخانه

نرم افزار مدیریت سردخانه، انبار و کنترل موجودی سردخانه ، اطلاع مداوم از موجودي هرکالا، صاحب کالا ، افت و اضافه هر کالا و طبقه بندي آنها و در نهايت ارائه صورتحساب مشتريان يكي از اركان اصلي انبار داري سردخانه به شمار مي آيد. در صورت كنترل دقيق موارد فوق ،اطلاعات ميزان موجودي كالا، گردش آن و اطلاعات مالي مرتبط همواره در دسترس و قابل اطمينان مي باشد…

 • معرفي كاربران متعدد و تعيين محدوديتهاي دسترسي به گزينه هاي سيستم براي هر يك از كاربران.
 • قابليت تهيه نسخه پشتيبان و بازيابي اطلاعات سيستم.
 • قابليت اجراء برروي سيستم عامل windows xp ,windows vista ,windows 7, windows 8 32/64 Bit , windows 10
 • استفاده از پايگاه داده SQL Server
 • قابليت بروز رساني تغييرات نرم افزار از طريق اينترنت و مستقل.
 • قابليت ساخت كليه گزارشات بصورت Excel و Word
 • قابليت تغيير فونت نمايش منو ها و گزارشات
 • معرفي گروه کالا به صورت کدينگ استاندارد و غيره استاندارد تا سقف دلخواه
 • معرفي کالا و اقلام بر اساس کدينگ استاندارد و غيره استاندارد تا سقف دلخواه
 • معرفي پرسنل خدمات و محاسبه اجرت و دستمزد تخليه و بارگيري
 • معرفي صاحب کالا ، صاحب حواله ،تحويل گيرندگان کالا و مقصد هاي حمل بار
 • تعيين و معرفي پارتي (سري) بصورت جداگانه براي هر صاحب کالا
 • امكان معرفي شرح هاي الگو براي رديف هاي سند
 • امکان معرفي سالنها و بخش بندي آنها و درنهايت نمايش حجم اشغال شده
 • امکان معرفي امضاء مجاز در انتهاي رسيدها و گزارشات سيستم
 • ثبت تمامي عمليات سيستمي با نام کاربري و امکان رهگيري
 • امکان تعريف خودروهاي حمل بار و مجوز هاي آن
 • امکان تفکيک موجودي کالا و حواله براي هر صاحب کالا بصورت پارتي هاي مجزا
 • صدور اسناد و ورود کالا، خروج کالا ، افت کالا، (ضايعات)، اضافه تحويلي کالا (مغايراتها)
 • کنترل موجودي اقلام و حواله هاي صاحب کالا در خروج کالا.
 • امکان ثبت درخواست بارگيري و تاييد حواله قبل از خروج کالا.
 • معرفي پروانه ساخت فراوردهاي دامي (وزارت دامپزشکي)
 • ثبت محموله هاي وارد شده ، نگهداري و کنترل شماره مجوزهاي دامپزشکي براي هر صاحب کالا
 • ثبت و کنترل تاييديه هاي شهري و بين شهري وزارت دامپزشکي
 • امکان ارائه رسيد ورودي و خروجي به صاحب کالا
 • امکان ثبت جابجايي و مرتب سازي کالا
 • امکان انتقال کالا بين مشتريان
 • امکان ثبت چندين وزن باسکول براي ثبت محموله هاي وارد شده
 • امکان دريافت گزارشات آماده ورود ، خروج ، افت و اضافه به صورت کلي و جزئي
 • ايجاد کاردکس سه سطحي تعداد کارتن ، وزن کارتن، وزن ناخالص جهت ايجاد گزارشات
 • امکان تهيه انواع گزارشات آماري ،کنترلي ، کاردکس
 • امکان تهيه صورتحساب نگهداري و تخليه و بارگيري کالا
 • امکان ايجاد گزارشات دلخواه بر حسب نياز سردخانه
 • امکان ارائه گزارشات به صاحب کالا از طريق نرم افزار جانبي وابسته به سيستم مرکزي
  سبد خرید