پک تعمیر و نگهداری PM

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود, به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب,انجام می شود . به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد.

نرم افزار PM (تعمیر و نگهداری پیشگیرانه) توسط گروه نرم افزاری حسابنگر تهیه و تدوین  گردیده است.

 • بیشینه کردن دوره عمر مفید دستگاه ها و تجهیزات
 • بیشینه کردن قابلیت اطمینان دستگاه ها و تجهیزات
 • بیشینه کردن کارایی کل تجهیزات
 • کمینه کردن تعمیرات اتفاقی دستگاه هاو ماشين آلات
 • تحت کنترل در آوردن توقفات و جلوگیری از خرابی های عظیم به دلیل بروز یک اشکال جزیی و کم نمودن تعداد دفعات از کار افتادن تجهیزات
 • تحت کنترل درآوردن موجودی قطعات یدکی در انبار و ایجاد نظم و ترتیب و استاندارد کردن امور مربوطه
 • کاهش هزینه های تعمیرات تکراری و متوالی و در نتیجه استفاده بهتر از قطعات یدکی
 • افزایش کیفیت راهبری و جلوگیری از اتلاف وقت و جلوگیری از فراموشی برخی از تعمیرات در زمان توقف
 • زمان سنجی و روش سنجی فعالیت های تعمیری و تولیدی و در نتیجه بالا بردن بهره وری
 • قابلیت ایجاد چارت سازمانی
 • قابلیت ایجاد چارت تجهیزات و ریز تجهیزات بصورت نامحدود 
 • ایجاد PM برای هرکدام از تجهیزات
 • بایگانی کاتالوگ و دفترچه راهنما برای تجهیزات
 • قابلیت ثبت تعمیرکار و اختصاص دادن دستگاه ها
 • قابلیت ارسال وضعیت و سررسید عملیات تجهیزات به تعمیرکار بصورت اتوماتیک  ( … , Email SMS Telegram  )
  سبد خرید